CARTOGRAFUL PUTERII

30.11.2018

Oamenii cu adevărat interesanţi sunt puţini

Terminând cu aceste desfătări culinare, în fond, poate, nevinovate, a avut mai mult timp să descopere urbea cu obiceiurile, cu oamenii şi cu ierarhiile sale. A aflat că, aşa cum era de aşteptat, [...]
26.10.2018

Călătoria în lumea plăcerii de a mânca

Aşa încât Matei Pavel a intrat cu convingere şi cu dăruire (închipuindu-se un mic atlet al suferinţei, un ins de probă…) în ritul vieţii calafetene: un rit de târg provincial, aici era o [...]
19.10.2018

Cineva se joacă tare de tot cu mine

Calafatul l-a întâmpinat pe Matei Pavel cu o linişte şi o încremenire ameţitoare. Era o căldură toridă, care parcă topise orice formă de viaţă. Aceeaşi senzaţie apăsătoare de irealitate, ca la [...]
12.10.2018

Ceva între boem şi cerşetor

Într-adevăr, Matei Pavel ajunsese la convingerea că tot ce trăise de la primirea moştenirii nu era la voia întâmplării, ci se desfășura după un scenariu pre-scris, foarte amănunţit. Ajunsese şi [...]
05.10.2018

A aștepta

În Moraviţa, un tânăr exagerat de amabil de la o societate de vânzări auto din Timişoara chiar i-a predat cheile unei maşini. Matei Pavel le-a primit zâmbind, cu aerul că, oricum, tot ce se [...]
28.09.2018

Cine sufla peste mintea și peste inima lui?

Matei Pavel s-a întors singur la hotel. Un fenomen ciudat se petrecea cu el. Ca şi cum ceva din energia creatoare a lui Brenovici ar fi trecut la el şi l-ar fi contaminat, l-ar fi însufleţit, [...]
21.09.2018

Un şir de mici şi mari catastrofe

Când vorbim despre putere, cel mai important este cine o deţine. Cel care, indiferent de perioada istorică, are puterea absolută într-o entitate statală trebuie să fie mai puternic decât puterea [...]
07.09.2018

O istorioară oarecare de amor şi adulter?

Dar Matei Pavel n-a ajuns în parc. Preumblarea sa a fost stopată brusc. Din faţă, pe trotuar, venea spre el în goană o bicicletă condusă de un ins fantasmatic, cu o pelerină de culoare închisă, [...]
31.08.2018

Diletantul desăvârșit

Zilele următoare, într-o singurătate netulburată de nimic, Matei Pavel a căutat să se adapteze la noile condiţii. Dormea la ore nepotrivite şi stătea treaz la ore nepotrivite, tot la ore [...]
24.08.2018

Un punct negru, pierdut pe întinderea nemărginită

IV Matei Pavel l-a părăsit pe Isidor Dubek fără să fi obţinut de la el ceea ce spera: soluţia cea mai comodă pentru dilema, pentru încurcătura existenţială în care nimerise. Era pus acum în [...]