Nicolae Roșianu

13.01.2018

Individualitatea (i)repetabilă

Nu e nicio exagerare. Eroul folcloric există, oricât s-ar strădui „adversarii” noștri să considere folclorul doar literatură, ignorând specificitatea creației orale. Mai exact, există un tip de [...]
23.12.2017

Avertisment. Despre frumos.

De ce poetică folclorică, și nu poetica folclorului? Pentru simplul motiv că poetica folclorului nu poate fi scrisă; în orice caz, ea nu poate fi scrisă de un singur om. Iată de ce toate [...]
09.12.2017

Jocul minciunilor

Variantele formulelor finale în basmele românești nu se opresc, bineînțeles, aici. Unii povestitori, deosebit de talentați, merg mult mai departe cu imaginația, transformând formula finală [...]
02.12.2017

Metafora imposibilului

Există în basmul românesc și alte formule finale foarte originale, unde aportul individual este evident, dar oricât de personale ar fi, ele păstrează totuși sensul formulelor tradiționale după [...]
25.11.2017

Ei și-au împlinit dorințele…

În grupa formulelor finale care se referă la eroii basmelor („Au trăit fericiți și trăiesc și astăzi”, „Trăiesc și astăzi, dacă n-au murit” etc.), trebuie să includem încă un tip de formulă [...]
15.04.2017

De n-au murit, mai trăiesc și astăzi

În basmul românesc se întâlnește – mai rar, însă – și următoarea formulă: „Au trăit fericiți și trăiesc și acum.” (FUNDESCU, 104) Povestitorul îi asigură astfel pe ascultători de adevărul celor [...]
15.03.2017

„Nu există bine fără rău”

Uneori, basmul românesc se încheie cu o morală (M) sau cu o sentință moralizatoare; alteori, formula cuprinde observații mult mai ascuțite, în care ținta socială este evidentă. Astfel de formule [...]
08.03.2017

Dac-o fi o minciună…

Un loc deosebit în basmul universal îl ocupă formula finală prin care – într-o formă sau alta, direct sau indirect – povestitorul cere să fie răsplătit (R) pentru basmul său. În basmul românesc, [...]
30.11.2016

Cu ce sosește povestitorul?

Elementul D (mijlocul de deplasare) are în basmul românesc și alte formulări; într-un basm cules de Eminescu, de pildă, întâlnim următoarea formulă: „Și el a făcut o nuntă strașnică… Da el [...]
23.11.2016

Și-o spusei cam mincinoasă

După modelul formulei finale analizate – „Iar eu încălecai pe-o șa și vă spusei povestea așa” – au apărut numeroase formule care prezintă o foarte mare varietate. Noile formule iau [...]