Nicolae Roșianu

16.06.2018

Metafora infirmată

Ni se pare mai exactă definirea paralelismului negativ ca „metaforă infirmată”, termen utilizat de Monica Brătulescu, pe care îl adoptăm fără nici un fel de reţinere, ele desemnând esenţa [...]
09.06.2018

Hiperbola negată

Să continuăm definirea fenomenului în viziunea unor renumiţi folclorişti. A.N. Veselovski, de pildă, consideră paralelismul negativ ca una dintre principalele forme ale paralelismului psihologic. [...]
02.06.2018

Acele-s gândurile mele

Paralelismul negativ, datorită frecvenței lui în recuzita procedeelor artistice la care apelează creatorul popular, tinde să ocupe un loc privilegiat în orice poetică folclorică. Ce este de fapt [...]
26.05.2018

Aleargă ca vântul şi ca gândul…

Este evident, credem, că avem de-a face cu un model universal (valabil pentru formula imposibilului din folclorul tuturor popoarelor), concretizările modelului însă se fac în funcţie de rolul pe [...]
19.05.2018

Când mâncau şoarecii pe pisici, când se punea cocoşul de clocea

Exemplele din creaţia orală a celor mai diferite popoare vin să confirme universalitatea modelului formulei (metaforei) imposibilului, dar şi particularitatea concretizărilor (variantelor), [...]
12.05.2018

Când mi-o crește iarbă-n barbă

Am dat mai sus două exemple de formulă a imposibilului în cântecul liric. În acest gen folcloric (cel puțin în cazul elementului la care ne referim) nu trebuie să mai avem în vedere evoluția [...]
05.05.2018

Tonul face muzica. Sau când putem glumi.

Legătura directă dintre formula imposibilului și poziția creatorului (interpretului) popular față de faptele folclorice pe care le relatează poate fi urmărită și în plan sincronic, nu numai în [...]
28.04.2018

Când ursitoarele umblau prin lume…

Răspândirea procedeului (metafora imposibilului), universalitatea lui (îl întâlnim în folclorul celor mai diferite popoare) se datorează unui model oferit de tradiție. Odată însușit, modelul [...]
21.04.2018

Unde stă apa în ciur

Care este însă legătura dintre metafora (formula) imposibilului și procesul demitizării, deritualizării folclorului? Ce este în fond metafora imposibilului și care sunt funcțiile ei? Fenomenul [...]
14.04.2018

Metafora imposibilului

Metafora imposibilului este o formulă căreia i-am acordat un loc considerabil în lucrarea noastră consacrată stereotipiei basmului. Desigur că proza populară ne-a oferit un material excepțional [...]