George Vigdorovits

14.03.2023

Zaruri aruncate

Speranța a fugit pe scara de incendiu a istoriei. Umbrele gândului șoptesc viitoarea furtună. Chipuri cioplite umbresc lumina bolnavă. Timpul șchioapătă ca un bătrân infirm. Dumnezeu, scârbit, [...]
27.02.2023

Ești cartea perfectă

Ești cartea perfectă pe care o citesc mereu din scoarță în scoarță, opera desăvârșită scrisă numai pentru mine de mâna măiastră a destinului.     Fiecare pagină e un deliciu existențial [...]
07.02.2023

Ce-aș mai putea face?

Ce-aș mai putea face decât să mai scriu un poem scremut, scrâșnit supurație de mizerii cotidiene puse în pagină sub formă aparentă de versuri. Ce-aș mai putea face decât să urlu la lună precum un [...]
22.01.2023

În cârciuma de la capătul lumii

În cârciuma de la capătul lumii s-a arborat drapelul alb al capitulării în fața vieții. Dezamăgiri înecate disperări pietrificate dureri înghețate. Vieți fără destine. Existențe fără sens. [...]
22.12.2022

Tangoul vieții la limită

Pe muchii de cuțit dansez în transă tangoul vieții la limită lipit de trupul tău lumină. Încolăciți, uniți, dăruiți, ne-nvârtim în volute aprige în curbe aproape imposibile, mânați extatic și [...]
06.12.2022

Manifeste în alb 3 

Plouă cu minciuni corozive peste trupul întunecat al orașului industrial. Vântul poartă semnătura pulberilor de metal. Cresc petale de rugină, cad frunze de oțel. Se înalță boscheți de sârmă și [...]
15.11.2022

Manifeste în alb 2

A început galopul fulgilor spre sinele înghețat. Plutesc fantome reci pe cerul încremenit de spaimă. O cernere albă de minciuni divine. Cohorte de pași anonimi purtați printre troiene de sânge [...]
27.10.2022

Manifeste în alb 1

Dumnezeu, ilegalistul, împrăștie manifeste în alb la marile adunări ale fricii. Idealiști ai vieții își semnează condamnarea fericiți, mângâindu-le lucia eternitate.     Am născut [...]
07.10.2022

Resemnat mă pun în ecuație

Încerc să deslușesc surâsul florilor și dansul nupțial al plantelor. Uneori, reușesc din câteva cuvinte să schițez apoteoza clorofilei animate de duhul sfânt. Alteori, printr-o metaforă rezum [...]
10.09.2022

Subit Dumenzeu scârbit

Excedat de prăpăstiile dintre oameni mi-e cumplit de teamă de rostogolirea în groapa comună a timpului fără sens. Tremur de frica prăbușirii în catacombele urii generalizate. Triumful subteranei [...]