George Vigdorovits

22.06.2021

Zornăim și foșgăim aiurea

Dincolo de muriri și necuprinsuri se-nfige gheara de oțel a destinului în miezul diafan al luminii. Razele rupte și dezmembrate cerșesc strălucirea divină din pocalul de aur al vieții apuse. [...]
05.06.2021

Supremația dragostei

Străfulgerările tăcerilor scânteiază diafan printre cuvinte. Pasiunea strecurată subtil curge învolburat printre coapse incandescente. Polenul vibrează sublim printre petale multicolore. Sensul [...]
13.05.2021

Execuția silită a biografiei

Plecăm în excursia stelară cu avizul de expediere al providenței în buzunar și cu certificatul de origine al genitorilor, pe care uneori opriți la vămile vieții îl facem pierdut sau îl măsluim, [...]
19.04.2021

Sufletul colectiv al urbei

Mereu pendulând între unduirea părintească a Someșului curgerea sfântă a Iordanului și revărsarea maiestuoasă a Dunării caut febril să-mi găsesc punctul de echilibru, în dulce-amara legănare [...]
05.04.2021

Viziuni pascale

În templele ruinate ale credințelor uitate, caprele sfârșitului pasc atemporal scheletele ruginite ale rugăciunilor. Păsări fără aripi ciugulesc neputința, consumând grăunțe de vise risipite pe [...]
23.03.2021

Stația terminus

Cu valiza doldora de amintiri stau pe peronul fără de întoarcere al gării absurdului, doar cu plecări. În ceața densă a uitării de sine caut vagonul spre purgatoriu, unde mi-am rezervat un loc [...]
04.03.2021

Încremenirea rece a tastaturii

Învins din nou, pentru a câta oară de încremenirea rece a tastaturii, de hidoșenia ei geometrică, de indiferența ei de ochi mort, apăs mecanic pe tastele neputinței. Degeaba vreau să fac pe [...]
08.02.2021

Superba caligrafie a clipei

Ce tremur extatic să fii mereu pe lista neagră a destinelor posibile de dincolo de orizonturi incerte. Să fii întotdeauna o notă de subsol insignifiantă și necitită de nimeni. Să fii permanent o [...]
23.01.2021

Devenirea românească deplină

Uvertura de gloanțe s-a terminat. La altarul disperării se țes speranțe tricolore. S-a trecut la execuția viselor și sacrificarea mieilor. Drapelele găurite s-au peticit cu iluzii străvezii [...]
04.01.2021

2020 Codul spaimei atavice

2020 este pinul blestemat al măștii codul ascunderii esenței, al triumfului angoasei asupra individului terifiat. Teroriștii sufletului colectiv aruncă bombele biologice în centrele sensibile ale [...]